Public Lectures by Group Members

We are happy to invite you to our series of public lectures, held in Hungarian at Pesti Bölcsész Akadémia [Open Academy in the Humanities at Pest]. Four of us will be talking about bodies and spaces in contemporary cultural production. Here is the description of the course in Hungarian.

Test-tér-képek

A Kultúra- és Identitásnarratívák kutatócsoport kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián

Az előadók a Kultúra- és Identitásnarratívák Kutatócsoport tagjai, akik más-más elméleti háttér felől közelítenek test és tér kapcsolatához. A test megjelenítési és értelmezési lehetőségeit vizsgáljuk különböző terekben és műfajokban: irodalomban, képregényben, filmben és videójátékban. Úgy tapasztaljuk, hogy a test aktív részvétele a jelentésalkotásban a kortárs irodalom-, média-, és kultúratudományok egyik meghatározó kérdése. A kurzus célja, hogy bemutassuk, hogyan jelenik meg a test és tér dinamikája a kortárs anglisztikai kutatások szerteágazó irányaiban. A négy előadás négy területet fed le: a neuropszichológiai narratológiát, a posztkoloniális városi tereket, a képregényolvasást, és a virtuális avatárok világát; a felvetett kérdések metszéspontjában azonban mindig a test mint viszonyítási pont áll. Az előadók, ahol csak lehetséges, magyar nyelven is publikált művekre támaszkodva mutatják meg a legújabb eredményeket, és fontosnak tartják, hogy az eredendően angol nyelvű szakirodalmat magyar közönség számára bemutassák.

November 21
Makai Péter Kristóf, PhD:
Anyagtalan test és lélek: Virtuális avatárok a számítógépes játékokban

A videojátékok, bár a valós világ szimulációi, igazából még nem rendelkeznek minden helyzetben élethű fizikai szimulációval. A játékos irányította szereplő belelóg egy kősziklába vagy áthatol a falakon, egy robbanás elképesztő magasságokba repíti az ellenfelet, a tankok repülni tudnak – egyszóval a fiktív történet egy fiktív fizikai világban is játszódik, ahol a kód a törvény. Ez az előadás a lehetetlen fizikájának vizsgálatára vállalkozik: a játékos tér és karakter találkozásának metszéspontjában kívánom bemutatni, hogy a lélek és az elmesélt történet ábrázolásának milyen fizikai korlátai vannak, és mi történik, amikor ezeket a korlátokat áthágjuk.

November 27
Gyuris Kata, doktorjelölt, ELTE:
Idegen testek: Dél-afrikai városi disztpiák

A dél-afrikai irodalom populárisabb (disztópia, cyberpunk és urban fantasy) vonulatai bár látszólag teljesen új világokba kalauzolják az olvasót, valójában az ország múltját, illetve jelenét igyekeznek kérdőre vonni. Az előadásban tárgyalt művek (Lauren Beukes Zoo City és Moxyland című regényei, valamint Neill Blomkamp District 9 című filmje) mind eredeti módon jelenítik meg dél-afrikai nagyvárosok disztópikus képeit – olyan múltakat, jeleneket és lehetséges jövőket, melyekben a másság, s legfőképpen a testi-lelki különbözőség meghatározó motívummá válik. Az előadásban azt kívánom bemutatni, hogy az idegenné tett testek milyen szerepet tölthetnek be a megváltozott városi téren belül, illetve hogy Beukes és Blomkamp disztópiái miként befolyásolhatják a világról alkotott képünket.

December 4
Szép Eszter, doktorjelölt, ELTE:
Képregényolvasás és testi referencia

A képregényt nem csak nézzük és olvassuk: az értelmezésbe az egész emberi test bevonódik. Az ábrázolt érzeteket saját tapasztalatainkhoz viszonyítjuk: a megjelenített fájdalmat, például hogy Ignatz egér egy téglával fejbedobja Krazy Katet, saját bőrünkön érezzek, és ugyanígy, a vizuálistól eltérő módon tudjuk, milyen puha Kázmér plüsstigrise (amikor hagyja magát megérinteni, persze). Az előadásban olyan képregényoldalakat fogok vizsgálni, amelyekben az alkotók reflektálnak a képregényolvasás eme taktilis és testi részére, és ráébresztik az olvasót, hogy mennyire nagy mértékben hagyatkozik testi tapasztalataira. Ezeken az oldalakon az alkotók vagy szándékosan extrém testérzetek megjelenítésére vállalkoztak (például fájdalom és erőszak ábrázolásakor), melyek értelmezése dilemmák elé állítják az olvasót, vagy olyan felületeket hoznak létre, melyek egyenesen azt szorgalmazzák, hogy az olvasó testi reakciója képregényolvasáskor ne csak a lapozásra korlátozódjon, hanem az érintés, a testhelyzet, és a képregényolvasás tere is reflektáltan jelen legyen. Az előadásban főleg Katie Green, Miriam Katin és Joe Sacco képregényeire támaszkodom.

December 11
Farmasi Lilla — doktorjelölt, Szegedi Tudományegyetem:
Test és érzékelés a történetmondásban

Az előadás a történetek és a történetmondás tudománya, a narratológia egyik legújabb, a neuropszichológia által ihletett ágával foglalkozik. Tudatábrázolásként is értelmezhető regények és novellák elemzésén keresztül mutatja be, hogy milyen hatással lehetnek a gondolatainkra (és ezzel együtt a történetmondási stratégiáinkra) a testünk bizonyos folyamatai. Az előadásban elsősorban a nemvizuális érzékelés folyamatainak (hallás, érintés, saját test érzete – pl. egyensúlyérzet) a történetek felépülésében való szerepe kerül előtérbe. Ezek a folyamatok olyan történetekben figyelhetőek meg legjobban, amelyek problémás terekkel, illetve a tér-, és mozgásérzékelés problémáival foglakoznak, mint például Don DeLillo “The Ivory Acrobat” című novellája, amely részben egy földrengésről, vagy Mark Z. Danielewski regénye, a House of Leaves, amely egy meghatározhatatlan belső térrel rendelkező házról szól. A fenti művek elemzései hozzásegíthetnek az érzékelésünk, s ez által a magasabb rendű tudatfolyamataink, illetve az ezekkel kapcsolatos neuropszichológiai problémák megértéséhez.

 

A kurzus háttérirodalma:
Test és érzékelés a történetmondásban
Marco Caracciolo, 2015, ‘Tell-Tale Rhythms: Embodiment and Narrative Discourse’ In StoryWorlds: A Journal of Narrative Studies. 6.2.
Yanna B. Popova. 2015, Stories, Meaning, and Experience: Narrativity and Enaction. New York: Routledge.
Szokolszky Ágnes, 1998, “A tudomány metamorfózisa és a kognitív tudomány: Posztkarteziánus alternatívák”. In Pléh Csaba szerk. A tudomány metamorfózisa és a kognitív tudomány: Posztkarteziánus alternatívák. Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 273-295.
Idegen testek: Dél-afrikai városi disztópiák
Vivian Bickford-Smith, 2016, The Emergence of the South African Metropolis: Cities and Identities in the Twentieth Century, Cambridge University Press
Loren Kruger, 2013, Imagining the Edgy City: Writing, Performing, and Building Johannesburg, Oxford University Press.
Gyan Prakash (ed), 2010, Noir Urbanisms: Dystopic Images of the Modern City, Princeton University Press.
Képregényolvasás és testi referencia
Orbán Katalin, 2013, “Embodied Reading: The Graphic Novel, Perception, and Memory.” The International Journal of the Humanities: Annual Review, vol. 11, pp. 1-11. orbankati.net.
Laura U. Marks, 2002, Touch. Sensous Theory and Multisensory Media. University of Minnesota Press.
Nick Sousanis, 2015, Unflattening. Harvard University Press.
Anyagtalan test és lélek: Virtuális avatárok a számítógépes játékokban
Simon Parkin, 2015, Death by Video Game: Tales of Obsession from the Virtual Frontline, Serpent’s Tail.
Marie-Laure Ryan, 2006, Avatars Of Story (Electronic Mediations), University of Minnesota Press.
Schroeder R., Axelsson A.-S., 2006, Avatars at Work and Play: Collaboration and Interaction in Shared Virtual Environments, Springer.

Olvasmánylista a hallgatóság számára:
Test és érzékelés a történetmondásban
Kállai, János, Karádi Kázmér, Tényi Tamás. 1998. A térélmény kultúrtörténete és pszichopatológiája. Tertia.
Don DeLillo. 2001. The Body Artist.
Idegen testek: Dél-afrikai városi disztópiák
Az absztraktban említett regények és film, valamint:
Shane Graham, 2010, South African Literature After the Truth Commission: Mapping Loss, Palgrave Macmillan
Ranka Primorac (ed), 2010, African City Textualities, Routledge.
Képregényolvasás és testi referencia
Enigma, Comics tematikus szám, 2004. vol. 11. no. 40.
Katie Green. Lighter Than My Shadow. Jonathan Cape, 2013.
Joe Sacco, The Great War, Jonathan Cape, 2013.
Szép Eszter, 2016. “Képregényes eszköztárral az identitásról – Miriam Katin önéletrajzai.” Filológiai Közlöny, vol. 62. no.3. pp.187-201.
Anyagtalan test és lélek: Virtuális avatárok a számítógépes játékokban
Julian Dibbell, 1999, My Tiny Life: Crime and Passion in a Virtual World, Holt Paperbacks.
Mark Nunes, 2010, Error: Glitch, Noise, and Jam in New Media Cultures, Continuum.
Friedrich von Borries et al., 2007, Space Time Play: Computer Games, Architecture and Urbanism: The Next Level, Birkhäuser Architecture.

lilla

 

Advertisements

One thought on “Public Lectures by Group Members

  1. Pingback: Would you like to join us? | Narratives of Culture and Identity Research Group

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s