Introducing Young Philologists

The Hungarian literary Journal “Filológiai Közlöny” has published studies written by five research group members. The issue itself is in Hungarian, and is dedicated to introducing the research of young philologists. We are very grateful for the opportunity and are immensely proud!

The issue can be downloaded from here: http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=146029

Harasztos Ágnes – “Korszakok halálakor mindenki áruló”. A szocialista múlt feldolgozásának imagológiai aspektusai Malcolm­ Bradbury Doctor Criminale című regényében

Farmasi Lilla – Kinetózis Don De Lillo The Body Artist című regényében. Olvasás és testi tapasztalás

Gyuris Kata – A megismerés módozatai. J. M. Coetzee: Elizabeth Costello

Makai Péter Kristóf – Ahány autista, annyi élet. Az autistalét hangjai az önéletírásban és a neurotipikus szerzők regényeiben

Szép Eszter – Képregényes eszköztárral az identitásról – Miriam­ Katin önéletrajzai

Update: let’s meet, talk about this issue, and have a beer on 19 February. Link to facebook event.

Filológiai Közlöny – FK

A Modern Filológiai Társaság és az MTA Modern Filológiai Bizottsága lapja. 1955-ben indult az Egyetemes Philologiai Közlönyfolytatásaként, megjelenik negyedévente. Kiadja a Balassi Kiadó. Alapító szerkesztője Kardos Tibor volt, jelenlegi főszerkesztője Bókay Antal. Filológiai folyóirat a szó modern értelmében, mely szerint a filológia „egy bizonyos fajta emberi-kulturális öntudat jobbára nyelvi jellegű, már eleve birtokolt, sőt intézményesen őrzött emlékének megragadását tűzi ki célul” (Bókay, FK 2002/1–2, 6). A lap fő feladatának a más nyelvű irodalmak közvetítését látja, a „régebbi és jelenkori külföldi irodalom olyan fő irányaival, meghatározó jelenségeivel foglalkozik, amelyeknek jelentős elméleti háttere és hozadéka van, közvetítése fontos lehet a magyar irodalomtudomány, irodalmi köztudat alakulásában” (Bókay, LK 2002/1–2, 10). Számai tematikus felépítésűek, néhány kiemelkedő külföldi szerző tanulmányai mellett főleg magyar kutatóknak biztosít publikálási lehetőséget. Főbb rovatai:Műhely,Recenzió.

Advertisements

One thought on “Introducing Young Philologists

  1. Pingback: Would you like to join us? | Narratives of Culture and Identity Research Group

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s